#

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

 • Detekcia skladovacích nádrží ropy Transpetrol a.s. - PS 1 Budkovce, PS2 Moldava, PS 4 Šahy, PS 5 Bučany
 • Duropack Turpak Obaly a. s., Martin 
 • SE a. s., Atómové elektrárne J. Bohunice - V1, V2
 • SE a. s., Bratislava - Vyraďovanie JEZ a zaobchádzanie s RaO a vyhoreným palivom, o. z. J. Bohunice
 • VÚJE a. s., Trnava
 • Štátny archív Trnava
 • Tlačiareň Patria
#

Stabilné hasiace zariadenia (SHZ)

 • SE a. s., Atómové elektrárne J. Bohunice - V1, V2
 • SE a. s., Bratislava - Vyraďovanie JEZ a zaobchádzanie s RaO a vyhoreným palivom, o. z. J. Bohunice
 • Križovany - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a. s.
 • Amylum Boleráz a. s.
 • Coobox Eastern - Nové mesto nad Váhom
 • Drenčerové chladiace zariadenie na potrubnom moste technickej vody dôležitej – modernizácia AE JE V-1
 • Oddelenie obj.strojovne od obj. 800 JE V-2 vodnou clonou

 

 • Sprinklerové SHZ: Logistický park Senec
 • Sprinklerové SHZ: Logistický park Gáň
 • Sprinklerové SHZ: Logistický park Nové Mesto nad Váhom
 • Sprinklerové SHZ: Logistický park Chocholná
 • Sprinklerové SHZ: Logistický park Farná
 • Sprinklerové SHZ: Logistický park Panattoni Park Košice Airport
 • Sprinklerové SHZ: Logistický park Kechnec
 • Sprinklerové SHZ: Logistický park Žilina
 • Sprinklerové SHZ: Logistický park Martin
 • Sprinklerové SHZ: Logistický park Brno
 • Sprinklerové SHZ: Logistický park Rosice nad Labem
 • Sprinklerové SHZ: Logistický park Praha
 • Sprinklerové SHZ: Logistický park Sziget
 • Sprinklerové SHZ: Logistický park Ecser
 • Sprinklerové SHZ: Logistický park Hustopeče
 • Sprinklerové SHZ: Logistický park Ostrava VŠB
 • Sprinklerové SHZ: Logistický park Trnava
 • Sprinklerové SHZ: Kaufland Slovenská republika ( 22 prevádzok v SR )
   
 • ATS: Veľký Krtíš
 • ATS: Hopi Madunice
 • ATS: Baliarne Poprad
 • ATS: Logistický park Martin
#

Dokumentácia požiarnej ochrany

 • Nafta a.s.
 • Groupe PSA Slovakia
 • Holiday Inn Trnava
 • Jaf Holz Šelpice
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Relax Aqua&Spa Trnava
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR VUJE, a.s. Trnava Dom kultúry Trnava Sklady PARKETT MANN, s.r.o.
 • Ministerstvo obrany SR
 • Obchodné centrum MAX - Planeo Elektro
 • Duslo a.s.
 • Administratívna budova PROVA Slovakia spol. s r.o.
 • Audia Plastic Voderady s.r.o.
 • BIONT a.s. Bratislava
#

Zariadenia na odvetrávanie dymu a tepla

 • SE a. s., Atómové elektrárne J. Bohunice - V1 
 • SE a. s., Elektráreň Nováky 
 • SE a. s., Elektráreň Vojany EVO I, EVO II
 • Internát Jaslovské Bohunice