Stabil SHZ, EPS, CO2, sprinkler Stabil SHZ, EPS, CO2, sprinkler
Stabil SHZ, EPS, CO2, sprinkler Stabil SHZ, EPS, CO2, sprinkler

Sprinklerové hasiace zariadenie

Je samočinné hasiace zariadenie ,ktoré spolu s drenčerovými zariadeniami patrí do skupiny vodných zariadení. Pozostáva z vodného tlakového zdroja, potrubných rozvodov, ventilových staníc, poplachového a monitorovacieho zariadenia a rozvádzacieho potrubia so sprinklerovými hlavicami pevne pripevneného k stavebnej konštrukcii.

Popis funkcie:

Sprinklerová hlavica sa pri dosiahnutí otváracej teploty samočinne otvorí, čím dôjde k poklesu tlaku v rozvodnom potrubí, následnému otvoreniu ventilovej stanice a spusteniu sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia. Bezprostredne po otvorení hlavice dochádza u mokrej sústavy k výtoku vody vo forme sprchového prúdu. U suchej sústavy sa najskôr vytlačí vzduch a potom dôjde k výstreku vody. Pritom sa otvárajú len hlavice , ktoré sú nad ohniskom požiaru, čím dochádza len k haseniu nezbytne nutnej plochy.

Použitie:

Používajú sa v objektoch a technologických zariadeniach s rýchlym uvoľnením tepla, hotely, garáže, textilné závody, mlyny, divadlá, konferenčné sály, vysokoregálové sklady, atď.

Stabil SHZ, EPS, CO2, sprinkler
Sprinklerová hlavica

Stabil SHZ, EPS, CO2, sprinkler
Suchá vent. stanica

Stabil SHZ, EPS, CO2, sprinkler
Mokrá vent. stanica

Stabil SHZ, EPS, CO2, sprinkler