20 let služeb v oblasti pasivních a aktivních protipožárních systémů

Požáry vystavují lidské životy velkému riziku a každoročně se vynakládají nemalé finanční prostředky na odstranění škod způsobených ohněm.

Z těchto důvodů se stali protipožární zařízení podstatnou součástí pracovišť, průmyslových komplexů a jiných objektů s potencionální hrozbou požáru.

I když není možné zcela eliminovat nebezpečí požáru, včasná detekce a varování je velmi důležité. Naše společnost nabízi širokou škálu zařízení zabezpečující vše potřebné pro kontrolu požáru již v jeho první fázi. Eliminace ohrožení na životech a na majetku umožňuje společnostem návrat k normálnímu provozu v krátkém čase.

Produkty


Stabilní a polo stabilní hasicí zařízení (Vodní)

Stabilní a polo stabilní hasicí zařízení (Vodní)

Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace


Stabilní hasicí zařízení (Plynové)

Stabilní hasicí zařízení (Plynové)

Odvětrání kouře a zplodin hoření

Odvětrání kouře a zplodin hoření


Stabilní hasicí zařízení (Pěnové)

Stabilní hasicí zařízení (Pěnové)

Pasivní ochrana

Pasivní ochrana


Projektová dokumentace

Projektová dokumentace